Отговорна игра и сигурност

Отговорната игра е концепция, която операторите на игри и хазартни дейности, доставчиците на софтуер и свързаните с тях услуги трябва да поддържат. По този начин те могат да гарантират, че техните предложения за отговорна игра спазват най-високите стандарти, за честно и безопасно изживяване. Това предпазва играчите от неблагоприятните последици от игри и хазарт.

По-голямата част от законите за хазарт и хазартни дейности изискват от операторите да гарантират, че наземните и онлайн хазартни услугите се предлагат отговорно. Отговорната игра обхваща следните области: защита на уязвими клиенти, предотвратяване на непълнолетни от хазартни игри, защита срещу измамно и криминално поведение. И още, гарантиране на поверителност на информацията, осигуряване на бързи и точни плащания на клиентите, предоставяне на честно изживяване при игра, поддържане на етичен и отговорен маркетинг, ангажираност към удовлетвореността на клиентите и осигуряване на сигурна, безопасна и надеждна работна среда. Към операторите се отнасят както наземни казина и обекти за залагания, така и онлайн, и отдалечени оператори.

Уязвими играчи

Поддържането на отговорност е основно средство за намаляване на вероятността от проблемни хазартни игри сред уязвимите клиенти. Бяха въведени редица мерки, за да се предотврати появата на проблемни хазартни игри. Включително: програми и процеси за самоизключване, предлагащи съвети и подкрепа на зависими от хазарт лица и позволяващи на играчите да определят лимити за това, колко харчат както онлайн, така и наземно. Международна организация, която помага на хазартно зависими е https://www.begambleaware.org/.

Непълнолетни лица

Операторите са длъжни да направят всичко по силите си, за да гарантират, че непълнолетните клиенти нямат право да играят. Възрастовите ограничения зависят от законите в юрисдикцията, в която се предлагат хазартни услуги. За да предотвратят непълнолетни лица от хазартни дейности, от операторите се изисква да гарантират, че процесите при регистрация ясно очертават политиката по отношение на непълнолетните лица. Трябва да гарантират, че са въведени контрол за проверка на възрастта на играчите. Букмейкърите и казино операторите са особено сериозни по отношение на този проблем. Поради глобите за нарушение, както и поради заплахата, че лицензът им може да бъде временно или трайно отнет. Ключовите инициативи включват усилията на Българската Държавна Комисия по Хазарта (ДКХ) за справяне с проблема.

Измамно и криминално поведение

От операторите се изисква да прилагат политика и процедури за изпиране на пари. Това включва прилагането на ефективни процеси на познаване на техните клиенти при приемане на нови клиенти и проследяване и докладване на всякакви подозрителни транзакции.

Поверителност на информацията при отговорна игра

Информационната поверителност се отнася до защитата на клиентските данни и записи срещу неразрешено или ненужно разкриване. Операторите са длъжни да прилагат политика, която гарантират наличието на контрол и мерки за предотвратяване на неразрешено разкриване и използване на информация за техните клиентите. Информацията за клиента обикновено се отнася до данни като име, адрес, възраст, телефонен номер и имейл адрес.

Бързи и точни плащания на клиентите

Операторите трябва да гарантират, че плащанията към и от клиентските сметки се извършват в съответствие с официални и документирани процеси, точно и своевременно. Честа практика на операторите е да гарантират, че средствата на клиентите се управляват отделно от техните собствени сметки. Както и че, разполагат с достатъчно свободни средства, за да изплатят всички награди и неизтеглени суми на играчите.

Справедлива и отговорна игра

Всички игрални продукти трябва да бъдат тествани, за да се гарантира, че те са справедливи и че спазват правилата на въпросната игра. Тестовете за гарантиране на честна игра все повече се извършват от независими организации.

Етичен и отговорен маркетинг

Операторите трябва да спазват съответните регулаторни правила за рекламиране, които обикновено гарантират, че рекламите са фактически правилни и не са насочени към непълнолетни или уязвими играчи. Например, че изключват играчи, които са се самоизключили от сфетата на хазарта. Наложително е също така операторите да получат разрешение от клиента, преди да се включат в директен маркетинг чрез използване на личните му данни.

Удовлетворенст на клиента

Клиентите трябва да могат свободно да правят коментари или оплаквания до операторите и да очакват, че операторите ще имат адекватни процеси и процедури за справяне с жалби. Те биха могли да бъдат вътрешни или чрез независими трети страни. Например ecogra.org предоставя услуга за посредничество при спорове между играчи и оператори.

Сигурна, безопасна и надеждна работна среда

От операторите се изисква да демонстрират вътрешен контрол и процеси. Те би следвало да се придържат към условията, предвидени от регулаторната юрисдикция, която издава лицензи за хазартни игри и хазарт (ДКХ). Вътрешен контрол също трябва да бъде приложен. С това се гарантира, че всички оперативни, платежни, технически системи и процеси работят безопасно и ефективно. Освен това, операторите трябва да демонстрират адекватни процедури за управление на непрекъснатостта на бизнеса. Да гарантират, че операциите могат да продължат в случай на непредвидени обстоятелства или бедствия.

Кодекс за поведение на отговорнa игрa

За да се гарантира, че операторите, доставчиците на софтуер и свързаните с тях доставчици на услуги спазват принципите на отговорната игра, са разработени кодекси за поведение от много регулатори. Включително търговски асоциации и организации с нестопанска цел. Тези конкурентни и припокриващи се кодекси за поведение или стандарти се развиват с течение на времето. В рамките на индустрията беше признато, че предвид големия брой кодекси за поведение на отговорна игра, е необходимо да се отстъпи и да се преоцени какво се изисква в рамките на индустрията. Европейският комитет по стандартизация е в процес на разработване на отговорни мерки за отдалечен хазарт. Така ще могат да защитят клиентите и да гарантират, че отдалечените хазартни оператори, доставчиците на софтуер и свързаните с тях доставчици на услуги се държат отговорно.

Събития

В сферата на хазарта се организират редица събития. Те подпомагат да се практикува отговорна игра. Европейската асоциация по хазартни дейност организира конференцията (European Gaming and Betting Association – EGBA) „Ден на отговорната игра“ в Европейския парламент. Световната асоциация на лотариите активно организира събития за своите членове за обсъждане и насърчаване на най-добрите практики по отношение на отговорната игра. В еропейската асоциация за изследване на хазарта присъстваха учени, политици и представители на индустрията. Голяма част от темите и дискусиите й бяха насочени към отговорните игри.

Лична отговотност

Всеки играч носи лична отговорност! При взимането на решение да стане клиент на букмейкър или казино, както в наземен обект, така и онлайн. Играйте с мярка! Не залагайте средства, които не сте готови да загубите! Не залагайте средства, от които сте зависими вие и/или членове на вашето семейство! Играйте разумно! Не играйте с пари на заем! Дори ако сте опитен играч, залагайте внимателно и трезво.

Вижте Правила за ползване, Политика за бисквитки и Декларация за поверителност.

Благодарим ви за вниманието!

Lost Password